Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2015

thejelly
Mam cię na tyle w dupie, by odpisywać pojedynczymi wyrazami, bez kropek, przecinków i polskich znaków. Chuju.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viainvisible-twelve invisible-twelve
thejelly
Może zamiast myśleć o tym, czego Ci brakuje, skupisz się na tym, co masz w zasięgu ręki?
— Jodi Picoult
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaavooid avooid
thejelly
6253 c559
thejelly
thejelly
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
thejelly
Pamięć bywa ułomna – myślałem, że Cię nie zapamiętam, 
a nie potrafię zapomnieć.
— Piotr Adamczyk – Pożądanie mieszka w szafie
thejelly
Potem okazuje się, że z każdym jesteś w stanie nawiązać relację, jeśli spotkacie się przy piwie
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
thejelly
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny. 
http://www.wysokieobcasy.pl/dzien_kobiet/1,144045,17277485,Dziesiec_sposobow__by_zyc_z_sensem.html
thejelly
thejelly
Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka
thejelly
Jak szybko zapomniałbyś jaki mam kolor oczu?
Reposted frommefir mefir viaavooid avooid
thejelly
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska
thejelly
... nie bądź tą, która daje więcej
Reposted fromwhoknows whoknows viaavooid avooid
thejelly

[...] ta osoba, z którą będziesz musi się bać tego, że może cię stracić.

My ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że dbamy tylko o to co może nam uciec.

— Piotr C.
Reposted fromohwow ohwow viaavooid avooid
thejelly
2456 6075
Reposted fromumorusana umorusana viafilmowy filmowy
thejelly
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viaobcyastronom obcyastronom
thejelly
Znudzisz się. To, co jest urocze, szybko staje się irytujące.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromdol-blathanna dol-blathanna viaresort resort
thejelly
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Murakami
Reposted fromunr-eal unr-eal viaresort resort
thejelly
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaresort resort
thejelly
Reposted fromweightless weightless viaresort resort
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl