Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

May 31 2015

Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

May 24 2015

May 17 2015

May 10 2015

May 03 2015

April 26 2015

April 05 2015

March 22 2015

March 09 2015

thejelly
  Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. 
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viaCattleya Cattleya
thejelly
3265 270b 500
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaCattleya Cattleya
thejelly
3043 225f 500
Reposted fromyourholypope yourholypope viaCattleya Cattleya
thejelly
thejelly
9618 3d48
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viafriends friends

March 08 2015

thejelly
  
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viaaurinko aurinko
thejelly
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź.
— Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaurinko aurinko
thejelly
Żeby był, żeby chciał być, żeby nie zniknął.
— Janusz L. Wiśniewski - S@motność w Siec
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaurinko aurinko
thejelly
0555 6f15
Reposted fromrol rol viaaurinko aurinko
thejelly
Szczęście nie polega na tym, żeby zdobyć to, czego pragniesz. Polega na tym, żeby pragnąć tego, co już masz. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu"
Reposted fromDusiaaa Dusiaaa viaaurinko aurinko
thejelly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...